OPZZ za zmianami w emeryturach

Należy przypomnieć, iż OPZZ przedstawiło już projekt ustawy pozwalającej na przechodzenie na emeryturę ze względu na staż pracy, a nie jedynie na wiek. Obecnie wiek emerytalny jest stopniowo podnoszony do 67 lat – kobiety osiągną go w 2040 r. a mężczyźni w 2020 r. (wcześniej kobiety przechodziły na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65). Do Sejmu wniesiony już wcześniej został projekt zmian umożliwiający przechodzenie na emeryturę po przepracowaniu 40 lat (okresów składkowych). Senat ma zająć się kwestią zorganizowania ogólnokrajowego referendum 25 października 2015 r. dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *