Intrerpretacje indywidualne – nowe zasady wydawania

W projekcie nowej Ordynacji podatkowej planowane są zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących podmiotów które dokonują działań restrukturyzacyjnych i których operacje stanowią tylko cześć składową całego łańcucha transakcji. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, iż obecnie podatnicy występując z wnioskami indywidualnymi, opisują stan faktyczny jedynie z perspektywy swojej transakcji, nie opisując powiązań z innymi podmiotami.  Proponuje się więc wprowadzenie obowiązku wystąpienia o interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie wniosku grupowego, w którym zawarty będzie opis występujących pomiędzy podmiotami wspólnie dokonującymi działań restrukturyzacyjnych oraz opis powiązań i transakcji dokonywanych między nimi.  Interpretacje indywidualne wydawane na wniosek grupowy będą wydawane maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *