Jedna deklaracja – jeden JPK

Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący przesyłania JPK. Wynika z niego, że co do zasady dla jednej deklaracji Vat powinien być złożony jeden JPK, dlatego w przypadku składana kilku plików należy je scalić przed wysłaniem.  Takie postepowanie jest związane z analizą informatyczną plików, system bowiem traktuje drugi i kolejny plik wysłany za ten sam okres jako korektę pierwszego pliku. O uznaniu pliku za podstawowy lub korektę decyduje pole „cel złożenia” (1- plik podstawy, 2 – plik skorygowany). Niemniej jednak w przypadku, gdy pliki mają taki sam status decyduje data przesłania pliku, a jeśli daty są identyczne godzina przesłania JPK. W związku z powyższym Ministerstwo zaleca dostosowanie systemów informatycznych przedsiębiorstw do systemu informatycznego MF, dzięki czemu podatnicy unikną sytuacji, w której będą otrzymywali powiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach w złożonych JPK.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów prosi o staranne wypełnianie JPK w zakresie dat – pola „od” i „do” powinny zawierać odpowiednio pierwszy i ostatni dzień miesiąca, za który jest składany plik.

Wprowadzenie JPK dla wielu podatników stanowi dosyć spore obciążenie finansowe i organizacyjne. Cieszy to, że Ministerstwo „prosi” i „zaleca” stosowanie się do wyżej wymienionych reguł, niemniej jednak po raz kolejny jest to odbijanie piłeczki w stronę podatnika i przerzucanie na niego odpowiedzialności. Chyba jednak nie o to chodzi. To Ministerstwo Finansów jako administrator systemu powinno zapewnić jego stabilne działanie oraz podjąć wszelkie kroki w celu wyeliminowania występujących w nim błędów i niedoskonałości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *