Zakres zwolnienia z opodatkowania usług ochrony zdrowia po 1 stycznia 2011 r., część 1

Aby osiągnąć przedstawione powyżej cele ustawodawca zlikwidował załącznik nr 4 do ustawy, w którym dotychczas wymienione były usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania z powołaniem odpowiednich symboli PKWiU. Obecnie katalog usług zwolnionych z opodatkowania wskazany jest w formie opisowej (bez powoływania symboli statystycznych) w treści ar t. 43 ustawy o VAT
Na skutych wprowadzonych zmian w sposób znaczny zmienił się zakres usług opieki zdrowotnej czy inaczej – usług medycznych podlegających zwolnieniu z opodatkowania. Dotychczas zwolnieniu z VAT podlegały usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, określone symbolem ex 85. Grupowanie 85 zawiera – oprócz usług świadczonych przez szpitale, przychodnie i praktyki lekarskie  – również usługi pielęgniarek i położnych, usługi banków krwi, spermy, organów oraz usługi laboratoriów medycznych oraz „usługi w zakresie ochrony zdrowia pozostałe”. Z uwagi na objęcie zakresem zwolnienia z opodatkowania „pozostałych” usług w zakresie ochrony zdrowia, zakres stosowania zwolnienia był stosunkowo szeroki.
Zmianą jakościową jaka obowiązuje w tym zakresie od 1 stycznia 2011 r. jest wprowadzenie w miejsce zwolnienia o charakterze przedmiotowym zwolnienia z opodatkowania  zdefiniowanego zarówno poprzez określenie przedmiotu świadczonych usług jak również ich zakresu podmiotowego. Obecnie, zgodnie z brzmieniem art. 43 ust 1 pkt. 18 – 20, zwolnieniem z opodatkowania objęte są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zwolnieniu z opodatkowania podlega również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.
Zakresem zwolnienia objęte są również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:

a) lekarzy i lekarzy dentystów,
b) pielęgniarki i położne,
c) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w ustawie z o zakładach opieki zdrowotnej,
d) psychologów;

Zwolnione są również usługi transportu sanitarnego.

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Zakres zwolnienia z opodatkowania usług ochrony zdrowia po 1 stycznia 2011 r., część 1”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *