JPK dla małych i średnich od 1 stycznia 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) przewidują rozpoczęcie pierwszego obowiązku małych i średnich przedsiębiorców w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Z nowym rokiem mali i średni będą zobowiązani do comiesięcznego, automatycznego przekazywania fiskusowi struktury czwartej – JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. Pierwszy raz obowiązek będzie musiał zostać spełniony do dnia 25 lutego 2017 r. za miesiąc styczeń.
W tym miejscu należy wskazać na podstawę zaliczenia do określonej grupy przedsiębiorców, która zależy od liczby zatrudnianych osób oraz od wielkości obrotów firmy:

 • za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów EUR.
 • za średniego przedsiębiorcę uważa się natomiast przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów EUR.
  Przypomnieć należy, iż z nowym rokiem następuje rozszerzenie katalogu podmiotów na które został nałożony obowiązek raportowania w sposób automatyczny – od dnia 1 lipca 2016 r. taki ciężar ciąży już na dużych przedsiębiorcach. W ramach realizacji nałożonego obowiązku, duzi przedsiębiorcy wykorzystują bezpłatną aplikację udostępnioną na stronie MF (i dodatkowo program dostosowujący), co umożliwia otrzymanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
  Dla małych i średnich przedsiębiorców, MF zapowiedziało w komunikacie przygotowanie osobnej aplikacji umożliwiającej w 2017 r. realizacje nowo nałożonych obowiązków. Jak wynika z informacji ze strony resortu, aplikacja będzie kompatybilna z systemem operacyjnym Windows i Linux.
  W opinii Ministerstwa Finansów rozszerzenie (a planowo nałożenie obowiązków ostatecznie na wszystkich podatników) obowiązków raportowych ma umożliwić szybką i skuteczną identyfikacje wyłudzeń oraz unikania opodatkowania.
  Taki zakres skutków wprowadzenia JPK do polskiego systemu podatkowego na dzień dzisiejszy jest niemożliwy z uwagi na brak rozwiązań technicznych umożliwiających fiskusowi kontrolę merytoryczną struktur przesyłanych na żądanie bądź w sposób automatyczny.
  W mojej ocenie ministerstwo zbytnio ,,pospieszyło” się z wprowadzeniem regulacji i doprowadziło do sytuacji w której obowiązki na podatników zostały nałożone całkowicie niepotrzebnie, gdyż dopiero w 2017 r. MF ma dysponować stosownymi aplikacjami kontrolnymi.

Autor – Mateusz Cedro

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *