JPK_VDEK zamiast deklaracji VAT i JPK_VAT już w 2019 roku

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 21 czerwca 2018 roku do ministra finansów w sprawie nasilającego się zjawiska wydłużania terminów zwrotu należnego przedsiębiorcom podatku VAT. Paweł Cybulski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów m. in. wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów zamierza kontynuować dotychczasowy kierunek działań służący zarówno budowaniu partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcami i organami KAS, jak i uszczelnianiu systemu podatkowego, poprzez odpowiednie zmiany legislacyjne oraz nowoczesne narzędzia analityczne.

Resort będzie również wdrażał nowe  rozwiązania upraszczające system podatkowy, w tym ograniczające zakres obowiązków spoczywających z tego tytułu na podatnikach. Jednym z takich rozwiązań, które zostaną wdrożone w 2019 r., jest zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT i jego zastąpienie przez plik JPK_VDEK. Celem prowadzonego projektu jest wdrożenie obsługi rozliczeń podatku VAT za pomocą plików JPK. Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nie będzie musiał, tak jak ma to miejsce obecnie, składać deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji JPK_VAT, ale złoży jedną informację JPK_VDEK, będącą podstawą rozliczenia podatkowego i wypełniającą zarazem obowiązek  informacyjny w zakresie ewidencji VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *