Kancelaria Podatkowa ADN wygrała sprawę dotyczącą uprawdopodobnienia niewypłacalności wierzytelności

11 lutego 2020 r. Kancelaria Podatkowa ADN wygrała sprawę dotyczącą możliwości uznania wierzytelności za niewypłacalną. Na skutek złożonej skargi oraz argumentacji przedstawionej w toku rozprawy przed WSA w Gliwicach sąd uchylił niekorzystną dla Klienta Kancelarii Podatkowej ADN interpretację indywidualną.

Sprawa dotyczyła wykładni przepisu art. 16 ust. 1 pkt 26a w zw. z ust. 2a u.p.d.o.p. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, iż niewypłacalność wierzytelności może być przez podatnika uprawdopodobniona na wiele sposobów, przy czym mogą mieć one miejsce w różnych okresach czasu, niejako nakładając się na siebie.

Z tego należy wywieźć, że w przypadku gdy jeden ze sposobów uprawdopodobnienia się zakończy (np. zamknięte zostanie postępowanie upadłościowe), a drugi będzie trwał (np. kwestionowanie wierzytelności w postępowaniu sądowym), nie można zastosować art. 12 ust. 1 pkt 4e u.p.d.o.p., a więc zaliczenia odpisów aktualizacyjnych do przychodu.

Zdaniem sądu wystąpienie takich okoliczności, które odnoszą się do tej samej wierzytelności, uzasadnia kontynuację utrzymania tych odpisów aktualizujących w kosztach uzyskania przychodu.

Ponadto sąd podzielił stanowisko Kancelarii Podatkowej ADN co do konieczności wskazania przez organ interpretacyjny, czy toczące się postępowanie sądowe i zgłoszenie zarzutu ewentualnego, może być poczytywane za okoliczność świadczącą o nieściągalności wierzytelności.

Sam fakt, że tego rodzaju okoliczność nie została wymieniona w art. 16 ust. 2a pkt 1 u.p.d.o.p., nie świadczy o tym, że nie może być ona w ten sposób zakwalifikowana, gdyż katalog ten jest katalogiem otwartym.

Wyrok nie jest prawomocny.


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *