Ministrowie UE chcą parytetów

W przeddzień spotkania ministrowie omówili sytuację kobiet na rynku pracy. Zwrócili uwagę na dyskryminację kobiet na rynku pracy: bariery wejścia na rynek pracy wynikające z [...]

Czytaj wiecej

Nagroda dla giełdy za NewConnect

Uroczystość przekazania nagrody WIPO Creativity Award odbyła się 26 marca br. w Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w ramach międzynarodowej konferencji na temat [...]

Czytaj wiecej

Pages