KE za doradza uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce

Prognoza KE zakłada tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 i 2017 r. na poziomie 3,5 %, wobec 3,5 % szacowanych przez KE na 2015 r. (podkreślić należy, iż wstępne dane opublikowane przez GUS wskazują, iż wzrost PKB w 2015 r. wyniósł 3,6 %).
Zgodnie z prognozą KE, Polska pozostanie jednym z najszybciej rozwijających się krajów członkowskich UE.
Prognozy KE na lata 2016-2017 ukazują niższe prognozy wzrostu gospodarczego niż Banku Światowy, Reuters oraz MF. Zgodnie z prognozami Banku Światowego (raport Global Economic Prospects ze stycznia 2016 r.) tempo wzrostu PKB w Polsce ma wynieść 3,7 % i 3,9 %, co oznacza, iż prognozy te są wyższe od tych z 2015 r. Prognozy Reuters pokazują wzrost PKB w latach 2016-2017 na poziomie 3,6 % – 3,7 %.
KE zakłada utrzymanie deficytu sektora finansów publicznych w 2016 r. poniżej poziomu 3 % (ok. 2,8 % PKB, identycznie jak założono w ustawie budżetowej na 2016 r).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *