Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży działki?

Każdy właściciel nieruchomości, np. działki może dokonać jej sprzedaży. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że taka czynność cywilnoprawna podlega opodatkowaniu. 

Podatek od sprzedaży działki, mieszkania czy domu dotyczy każdej nieruchomości, niezależnie czy została nabyta za gotówkę, czy na kredyt. Należy go zapłacić, gdy sprzedaż następuje przed upływem 5 lat podatkowych od momentu zakupu. Ważne jest to, że liczy się czas od nabycia nieruchomości w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Jest to znaczące, ponieważ początek naliczania okresu do uzyskania możliwości rozpoczyna się od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył nieruchomość.

Podatek od sprzedaży działki a dziedziczenie nieruchomości

Nieco inną sytuacją jest ta, gdy podatnik otrzymuje nieruchomość jako darowiznę lub spadek. Wtedy również obowiązuje go podatek dochodowy od sprzedaży np. działki, mieszkania czy domu. Podatek dochodowy przy przyjęciu darowizny czy spadku i podatek dochodowy od sprzedaży takiej nieruchomości to dwie różne transakcje. Zapłacenie jednej nie zwalnia podatnika od uiszczenia drugiej.

Przykładowo, gdy rodzice zakupili działkę lub inną nieruchomość minimum 5 lat przed tym, gdy została przyznana w spadku podatnikowi, może on sprzedać działkę bez płacenia podatku.

Ile wynosi podatek od sprzedaży działki?

Stawka podatku od sprzedaży działki czy innej nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynosi ona 19 proc. od dochodu, a nie od całej kwoty transakcji. Przykładowo, gdy po 4 latach od momentu kupna nieruchomości za 300 tys. zł podatnik sprzeda ją za 350 tys. zł, to będzie on musiał zapłacić podatek od 50 tys. zł – czyli uzyskanego dochodu. Podatek dochodowy wyniesie zatem 9 500 zł.

Z kolei, gdy podatnik sprzeda działkę za taką ceną, za jaką ją nabył, bo np. nie wzrosła jej wartość, to nie zapłaci podatku, ponieważ nie uzyskał żadnego dochodu. Tak samo będzie, gdy nieruchomość podatnika straci na wartości, np. na skutek spadku cen nieruchomości na rynku i sprzeda ją za mniej, niż ją nabył.

Źródło: Business Insider

Webinar podatkowy

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *