Kiedy nie zgłaszać umowy o dzieło do ZUS?

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło.

Obowiązek ten wprowadziła nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, która weszła w życie 31 marca 2020 r. Do art. 36 ustawy o ubezpieczeniach społecznych dodano ustęp 17.

Zgodnie z tym przepisem, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Oznacza to, że nie każda umowa o dzieło podlega zgłoszeniu.

W wyjaśnieniach zawartych na stronie ZUS możemy przeczytać (co zresztą wynika z przepisu), że obowiązek nie dotyczy umów o dzieło, które:
• zawarto z własnym pracownikiem,
• będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
• zawarto z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika ponadto, że obowiązek zgłoszenia nie powstaje w sytuacji, gdy to wykonawca dzieła wychodzi z inicjatywą i oferuje sprzedaż swoich utworów – nie dochodzi wtedy bowiem do zlecenia wykonania dzieła.

Zastanawiające jest różnicowanie traktowania osób fizycznych od innych podmiotów (np. spółek prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, itd.)  ze względu na posiadanie statusu płatnika składek, na co wskazuje sam ZUS w wyjaśnieniach na swojej stronie.

Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło musi ją zgłosić bez względu na to, czy jest zarejestrowana jako płatnik składek czy też nie.

Natomiast podmioty inne niż osoby fizyczne, jeśli nie są płatnikami składek (bo nie zgłaszają nikogo do ubezpieczeń społecznych) nie podlegają obowiązkowi zgłaszania zawartej umowy o dzieło.

Ciężko znaleźć uzasadnienie dla tego typu zróżnicowania i wydaje się, że przepis wymaga sprostowania w tym zakresie.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *