Kiedy organ umorzy postępowanie egzekucyjne?

Podstawowym, takim przypadkiem, który ustawodawca wymienia jako pierwszy, jest wykonanie obowiązku przez zobowiązanego, jeszcze przed wszczęciem postępowania. Na uwagę zasługuje także przypadek przewidziany w art. 59 § 2 Ustawy, w którym organ, co prawda nie jest zobligowany, ale może umorzyć postępowanie egzekucyjne, ze względu na kalkulację ekonomiczną. Mianowicie, chodzi tu o sytuację, w której w przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym organ nie będzie w stanie uzyskać kwoty, która przewyższa wydatki związane z tą egzekucją.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *