Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Jednocześnie należy zauważyć, że inaczej kształtuje się to w przypadku gdy powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od istnienia nieruchomości. Wówczas obowiązek podatkowy powstanie 1 stycznia roku następującego po roku w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie jeszcze przez zakończenie budowy.

Źródło: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *