Kto jest zmuszony do płacenia podatku od darowizny

Osoby należące do I grupy podatkowej zwolnione są z podatku  do kwoty 9637zł ,i zalicza się do tej grupy małżonka, wstępnych tj. rodziców, dziadków, pradziadków, zstępnych tj. dzieci, wnuki, prawnuki oraz pasierba, ojczyma, macochę, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową. Druga grupa obejmuje zstępnych rodzeństwa np. dzieci i wnuki brata czy siostry, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Tą grupę zwolnienie obejmuję do kwoty 7276zł, natomiast w trzeciej grupie podatkowej zaliczającej pozostałych nabywców, do kwoty 4902zł.
Podatkowi podlega wartość rynkowa otrzymanej darowizny ponad kwotę wolną od podatku od darowizny wg grup podatkowych w okresie 5lat od nabycia ostatniej darowizny od tego samego darczyńcy. Podatnik jest zobowiązany w ciągu jednego miesiąca od otrzymania darowizny złożyć deklaracje na druku SD-3 do właściwego urzędu skarbowego w zależności od miejsca zamieszkania. Termin płatności podatku wynosi 14 dni.
Najbliższa rodzina może być zwolniona  z płacenia podatku od darowizny, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny złoży deklaracje na formularzu SD-Z2 do właściwego urzędu skarbowego oraz w przypadku środków pieniężnych okaże się dowodem przekazu  na rachunek bankowy nabywcy.
Jeżeli nabycie następuje w formie  aktu notarialnego to obowiązek zgłoszenia tego faktu spoczywa na notariuszu.

Źródło: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2012r.poz.749,z póź.zm); Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *