Kiedy zapłacimy podatek VAT od sprzedaży gruntu?

Należy zatem zwrócić uwagę na przypadki, w których osoba dokonująca sprzedaży gruntu staje się podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z orzecznictwem, będziemy zobowiązani do zapłaty podatku VAT jeżeli podejmiemy aktywne czynności, charakterystyczne dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Zatem nawet jeżeli dokonujemy sprzedaży kilku działek nie musimy stać się podatnikiem VAT, o ile nasze działania nie polegają np. na wcześniejszym zakupie gruntu rolnego, złożeniu wniosku o jego przekształcenie i podział, z wydzieleniem dróg wewnętrznych oraz In fine sprzedaży działek budowlanych.

Źródło: Wyrok NSA z 7 grudnia 2011 r. (I FSK 1657/11)

 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl 
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *