KNF zawiesił działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Przypomnijmy, iż 10 sierpnia 2015 r. KNF podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. zarządu komisarycznego w SK banku. Klientów tej instytucji finansowej należy uspokoić, gdyż z dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom (wypłacone zostaną depozyty łącznie do równowartości w złotych 100.000,00 euro, niezależnie od liczby posiadanych rachunków).
SK bank wykorzystał wsparcie finansowe w postaci kredytu w wysokości 500 mln PLN, udzielonego przez NBP (który został częściowo poręczony przez MF) jedynie na przedłużenie działalności o niecałe 3 mies.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *