Koronawirus – odroczenie terminu zapłaty składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy na skutek pandemii koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą bieżących składek ZUS lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonej form pomocy, tj.:

• odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia,
• zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Nie dajmy się jednak zmylić, iż umożliwiono firmom w sposób faktycznie uproszczony skorzystanie z powyższych ulg. Okazało się bowiem, że przedsiębiorca ubiegający się o wskazaną formę pomocy musi dopełnić wielu formalności.

Punktem wyjścia jest oczywiście złożenie stosownego wniosku. Można to zrobić elektroniczne. Złożenie wniosku określanego mianem uproszony w rzeczywistości okazuje się dość skomplikowane. Do wniosku należy bowiem dołączyć załącznik, w którym oprócz podstawowych informacji, takich jak dane wnioskodawcy czy forma opodatkowania, przedsiębiorca musi wypełnić jeszcze ocenę jakościową. Dodatkowo dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość przewidziano bardziej rozbudowaną wersję załącznika – w takim przypadku należy przesłać do ZUS sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r.

Tak restrykcyjne wymagania związane są z tym, iż ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis.

Uwaga!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ulga nie zostanie udzielona.

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać pomoc prawną przy wypełnieniu i złożeniu wniosku zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *