Kara umowna w umowie o pracę

Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną? Jakie są skutki takiego rozwiązania? Kodeks pracy [KP] nie przewiduje wprost możliwości zastrzeżenia kary umownej w związku z naruszeniem przez [...]

Czytaj wiecej

KRUS niezgodny z Konstytucją!

We wspomnianym orzeczeniu TK wskazał, że  art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [...]

Czytaj wiecej

Pages