Korzyści wynikające z rejestracji spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym

Niewątpliwą korzyścią takiej rejestracji jest skrócenie czasu rejestracji, jednakże wymagane jest spełnienie w tym wypadku określonych warunków. Zarejestrowanie spółki w takiej formie wymaga wypełnienia wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Jednocześnie podstawowym warunkiem rejestracji jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości minimalnej 5 tys. zł w formie pieniężnej.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *