Koszty uzyskania przychodu z tytułu nabycia usług niematerialnych podlegać będą ograniczeniu?

Nabycie przez przedsiębiorcę usług niematerialnych m.in. usług doradczych, księgowych, prawnych oraz koszty związane z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych (należności licencyjne) mogą być uznane za KUP, ale tylko do wysokości określonej w znowelizowanej ustawie CIT.

Projekt zmian zaproponowany w dniu 6 lipca 2017 r. przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju zakłada dodanie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nowego przepisu – art. 15e. Nowa regulacja ma zadanie ograniczyć możliwość uznawania za KUP powyższych wydatków.
Jak wynika z projektu, podatnik ma prawo uznać wydatki z tytułu nabycia usług niematerialnych oraz opłaty za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych jako koszt uzyskania przychodu, ale tylko do wysokości kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 5% sumy:

– dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania
– wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,  oraz
– różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego

Głównym celem nowelizacji zdaniem MFiR jest chęć ograniczenia praktyki polegającej na sztucznym zawyżaniu KUP przy użyciu wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności opłat za użytkowanie znaków towarowych). Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., w chwili obecnej projekt został przekazany do opiniowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *