MF nie będzie szpiegował podatników?

Zgodnie z zapewnieniami MF, spółka nie będzie prowadziła działalności komercyjnej gdyż stanowić będzie podmiot realizujący wyspecjalizowane i szczegółowo określone usługi publiczne, jedynie na rzecz organu założycielskiego, tj. stanowić narzędzie analityczno-doradcze dla Ministra Finansów, administracji podatkowej i kontroli skarbowej.
Jak zaznaczono w oświadczeniu, projektowane rozwiązania mają na celu wyłącznie zapewnienie organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzędzi do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane znajdujące się w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.
Jednocześnie MF przyznał, iż w toku działań niezbędne będzie uzyskanie pakietów danych na podstawie których można ustalić czynniki ryzyka i zjawiska naruszania obowiązków podatkowych, jednakże zostaną im zapewnione rozwiązania ochronne a tajemnice handlowe podatników nie będą przedmiotem pobieranych informacji o podatnikach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *