MF pochwalił się efektami

Okazuje się, iż w 2012 r. kwota ustaleń kontroli skarbowej dotyczących wyłudzeń w VAT wynosiła mniej niż 3 mld PLN, w 2013 r. była większa o 1,5 mld PLN, w 2014 r. przekroczyła 9 mld PLN, a za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosła ponad 6 mld PLN. MF poinformował, iż wzrosła również kwota ustaleń na gruncie akcyzy – w latach 2012-2013 poziom ten nie przekraczał 300 mln PLN, w 2014 r. 440 mln PLN, a za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł prawie 210 mln PLN. MF potwierdził również informację o planowanej centralnej bazie faktur – systemu informatycznego ułatwiającego szybszą kontrolę podatkową. Co ciekawe, fiskus rozważa zastosowanie w Polsce modelu split payment (podzielonej płatności) polegającego na otrzymaniu przez sprzedawcę towaru / wykonawcę usługi kwoty netto a wpłaceniu kwoty podatku VAT na specjalne konto (taki system obowiązuje np. we Włoszech). Optymizm MF może okazać się przedwczesny, gdyż większość zakwestionowanych kwot będzie najprawdopodobniej przedmiotem sporu podlegającego weryfikacji przez sądy administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *