Na GWP wystartowała druga giełda energii

Wczoraj, tj. 11 grudnia 2010, rozpoczął działalność poee Rynek Energii GPW. Wśród 20 uczestników obu rynków energii na GPW są spółki reprezentujące wszystkie cztery grypy energetyczne działające w Polsce, a także inne firmy aktywnie działające na rynku obrotu energią w naszym kraju.

Polska będzie jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym działają dwie konkurencyjne giełdy energii. Według Grzegorza Onichimowskiego, prezesa działającej w Polsce od 10 lat Towarowej Giełdy Energii inicjatywa GPW, decyzja – jak komentuje w "Rzeczpospolitej" – jest dość zaskakująca, chociażby ze względu na fakt, że GPW jest akcjonariuszem TGE, a ponadto na rynku europejskim są tendencje tworzenia giełd o zasięgu regionalnym.

Rynek Energii GPW jest wspólnym przedsięwzięciem warszawskiej Giełdy, która prowadzi platformę obrotu energią elektryczną, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który zabezpiecza i rozlicza transakcje zawierane na poee RE GPW oraz spółki WSE InfoEngine, która świadczy usługę Operatora Handlowego.

– Uruchomienie poee RE GPW jest kolejnym przedsięwzięciem warszawskiej Giełdy zmierzającym do zaoferowania kompleksowej oferty produktów oraz rynków giełdowych i budowy przewagi konkurencyjnej GPW w regionie Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

Uczestnikami Obrotu poee RE GPW mogą być m.in. towarowe domy maklerskie, domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską oraz przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną. O status Uczestnika Obrotu mogą również starać się odbiorcy będący osobami prawnymi uprawnionymi do korzystania z usług przesyłowych. W pierwszym dniu obrotu na poee RE GPW uczestnikami Rynku Dobowo-Godzinowego oraz Rynku Terminowego Energii było 20 podmiotów krajowych (stan na 11 grudnia br.)

GWP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *