Korekta deklaracji VAT po rozwiązaniu spółki cywilnej

Problem pojawia się gdy umowa spółki cywilnej ulegnie rozwiązaniu (ewentualnie wygaśnie z uwagi na upływ czasu na jaki zawarto spółkę lub zostanie uznana za nieważną). Ponieważ kodeks cywilny nie zna konstrukcji spółki w likwidacji (jak to ma miejsce w kodeksie spółek handlowych) dlatego z chwilą rozwiązania (wygaśnięcia) umowy spółki cywilnej ustaje byt prawny jakim jest ta spółka. W konsekwencji traci ona również przymiot podatnika. Dlatego też, z literalnego punktu widzenia, brak jest możliwości złożenia korekty deklaracji VAT (skoro nie ma podatnika to nie ma jej kto złożyć).

Problemu nie rozwiązuje znowelizowany w 2008 r. art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten przyznaje jedynie byłym wspólnikom prawo do zwrotu różnicy podatku ale wykazanej w deklaracji składanej na dzień rozwiązania spółki. Jeśli po tym dniu wyjdą na jaw okoliczności uzasadniające korektę deklaracji, taka korekta teoretycznie nie jest możliwa.

Zagadnienie to było przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z 10 marca 2009 r. (sygn. P 80/08). TK zwrócił uwagę, że przyjęta w prawie podatkowym konstrukcja pozbawia spółkę cywilną (a właściwie jej wspólników) prawa do prawidłowego ustalenia, wykonania i wygaszenia nawiązanych stosunków prawnopodatkowych. Z tych względów TK uznał brak możliwości złożenia korekty deklaracji za niezgodny z Konstytucją RP.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż mimo braku uregulowania tego zagadnienia wprost w ustawie, wspólnik spółki cywilnej, po jej rozwiązaniu jest uprawniony do złożenia korekty deklaracji VAT. W chwili obecnej w Sejmie trwają prace nad zmianą Ordynacji podatkowej, która wprost reguluje to zagadnienie i przyznaje takim wspólnikom prawo do złożenia korekty deklaracji jak również prawo do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty (druk sejmowy nr 3106).

Jedna myśl na temat “Korekta deklaracji VAT po rozwiązaniu spółki cywilnej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *