Niezłożony PIT, i co teraz?

Co zatem powinien zrobić podatnik, który nie rozliczył się z fiskusem w terminie? Co mu grozi?
Podatnik, który nie dotrzymał terminu do złożenia rocznego rozliczenia podatkowego za 2014 r. powinien skorzystać z instytucji tzw. ,,czynnego żalu” (wyjaśniającego powody niespełnienia obowiązku) bez czekania na wezwanie ze strony urzędu skarbowego. Takie działanie może spowodować ,,łagodniejsze” potraktowanie ze strony fiskusa. Przypomnieć należy, iż niewysłanie w terminie deklaracji rocznej pozbawia podatnika prawa do skorzystania z preferencyjnej formy rozliczenia – wspólnego z małżonkiem lub dzieckiem. Dodatkowo na podatniku ciąży groźba ukarania mandatem w wysokości od 1/10 najniższego wynagrodzenia do dwukrotności minimalnej pensji. Jeżeli podatnik ma do zapłaty podatek, zobowiązany będzie do zapłaty zaległości wraz z odsetkami liczonymi do dnia faktycznej zapłaty.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż podatnik powinien jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *