Nowe górne granice stawek podatków lokalnych w 2018 r.

W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie MF z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., które oznacza po dwóch latach obniżek, wzrost średnio o 1,9 % stawek podatków i opłat lokalnych.

Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9. Powyższe oznacza realny wzrost na poziomie 1,9 % podczas, gdy w 2016 r. wzrost wyniósł 0,9 % a w 2015 r. 1,2 %.

Mając na uwadze powyższe, w 2018 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 0,76 PLN od 1 m kw. powierzchni, czyli zaledwie o 0,01 PLN. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 23,10 PLN od 1 m kw. powierzchni, a więc o 0,44 PLN więcej niż obecnie. 

Wskazać należy, iż znacznie bardziej zauważalne dla podatników w przyszłym roku będą wzrosty stawek maksymalnych w przypadku podatków od środków transportowych. tytułem przykładu, stawka podatku za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wzrośnie do kwoty 819,59 PLN, czyli o 15,29 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *