Nowe obowiązki sprawozdawcze w podatkach lokalnych

Ministerstwo Finansów planuje objecie jednostek samorządu terytorialnego nowym obowiązkiem sprawozdawczy. Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje rozszerzenie obowiązków sprawozdawczości podatkowej w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym.

W obecnej chwili brak jest takiego obowiązku. Ministerstwo Finansów dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego pozyskuje za pomocą dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w odstępach kilkuletnich. Zdaniem autorów nowelizacji taka forma pozyskiwania danych ze względu na dużą pracochłonność oraz koszty, w tym konieczność każdorazowego przygotowania formularzy oraz narzędzi do gromadzenia danych nie jest optymalnym rozwiązaniem tego problemu.

Rozwiązaniem ma być nałożenie na organy podatkowe gmin obowiązku sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdanie będzie obejmować informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych  dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy. Sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy (z 6 lipca 2017 r. ) o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowe sprawozdania mają być sporządzane od 2018 r. i obejmować informacje za ten rok podatkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *