Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z przepisów rozporządzenia REACH

Seminarium odbędzie się 30 kwietnia 2010 r. (piątek) w hotelu RadissonBlu w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Kossak” w godz. 10:30 – 14:30.

Seminarium jest dedykowane tym spośród małych i średnich przedsiębiorstw, które wykorzystują substancje i preparaty chemiczne w prowadzonej działalności, w tym w produkcji swoich  wyrobów.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 28 kwietnia br., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *