Odpowiedzialność dewelopera za prace wykończeniowe wykonane przez podwykonawcę

Pomimo firmowania danej inwestycji przez dewelopera, musimy mieć świadomość, że wiele prac zarówno budowlanych, jak i wykończeniowych, jest wykonywanych przez firmy zewnętrzne, czyli podwykonawców. Niestety w chwili odbioru lokalu mieszkalnego możemy czasami zauważyć, że prace wykonane przez podwykonawców, zostały wykonane przy użyciu gorszej jakości produktów, czy też  sama usługa nie spełnia warunków, o których zapewniał nas deweloper. Czy w takim wypadku wszelkie roszczenia mogą być dochodzone wyłącznie od podwykonawcy? Otóż nie.
Mianowicie, zgodnie z art. 474 KC dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Tym samym deweloper, będąc w tym wypadku zobowiązanym do wykonania określonej umową, usługi, odpowiada za wykonanie tego zobowiązania przez osoby, czyli podwykonawców, którym wykonanie danego zadania powierzył. W związku z tym konsument nie musi dochodzić swoich roszczeń od firmy zewnętrznej, tylko może skierować swoje roszczenia do dewelopera. Ponadto deweloper nie może w tym przypadku powoływać się na swoje zawinienie w tej kwestii, a właściwie jego brak, bowiem wybór podwykonawcy należał do dewelopera. Ostatecznie należy wskazać, że o dochodzeniu roszczeń od dewelopera będzie przesądzał fakt, że podwykonawca nie jest stroną w umowie z konsumentem.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *