Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016 r.

Nowa regulacja jest niewątpliwie korzystna dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych, gdyż nie będzie już potrzeby każdorazowego udzielania pełnomocnictwa po wszczęciu postępowania – pełnomocnictwo ogólne umożliwi pełnomocnikowi działanie w imieniu klienta we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.
Wraz ze zmianą przepisów, od dnia 1 lipca 2016 r. rozpocznie działanie informatyczna baza pełnomocnictw ogólnych – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzony przez Ministra Finansów do której dostęp będą miały wyłącznie organy podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *