Podatek bankowy?

Tym razem opublikowany został pomysł wprowadzenia opodatkowania całego sektora finansowego podatkiem od transakcji finansowych (podobno początkowo pomysł zakładał opodatkowanie aktywów, jednakże negatywne skutki takie rozwiązania na Węgrzech ograniczyły zapędy polityków – od 2008 r. portfele kredytowe banków skurczyły się o 30 %). Stawka podatku bankowego miałaby wynosić 0,14 % i byłyby nim objęte wszystkie transakcje instrumentami finansowymi oraz 0,07 % podatku od transakcji instrumentami pochodnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *