Rok podatkowy SKA w której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Błędna jest konkluzja organu interpretacyjnego wskazująca, że w przypadku SKA w której akcjonariuszem jest osoba fizyczna rokiem obrotowym może być tylko rok kalendarzowy.

Organ stanął na stanowisku, że w przypadku SKA musi ona ustalić swój rok obrotowy zgodnie z rokiem podatkowym swojego akcjonariusza – skoro jest więc on osobą fizyczną należy przyjąć rok podatkowy akcjonariusza.  NSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu podnosząc, że brak jest przepisów różnicujących sytuację prawną SKA w zależności od jej składu osobowego. W związku z tym brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, aby w sytuacji gdy akcjonariuszem takiej spółki jest osoba fizyczna, spółka taka musiała jako rok podatkowy wybrać wyłącznie rok kalendarzowy (NSA z dnia 9 stycznia 2018 r.; sygn.. II FSK 3394/15).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *