Polski Ład uderzył rykoszetem w niektórych rencistów

Wprowadzenie Polskiego Ładu oznacza dla emerytów i rencistów większe renty socjalne, ale okazuje się, że w niektórych przypadkach pojawiają się istotne problemy. Rzecznik praw obywatelskich wskazuje, że w praktyce korzyści nie są odczuwalne dla osób, względem których działania egzekucyjne prowadzą komornicy. To efekt tego, że ustawodawcy nie zmienili kwoty wolnej od potrąceń komorniczych z tytułu długów niealimentacyjnych.

Do biura RPO napłynęła w ostatnim czasie skarga, w której zwrócono uwagę na problemy dotyczące emerytów i rencistów pobierających renty socjalne. Kłopoty dotyczą tych świadczeniobiorców, wobec których prowadzona jest komornicza egzekucja z długu. W praktyce osoby te nie zyskują na Polskim Ładzie, bo podatek, który miał zostać w portfelach beneficjentów zmian, trafia w rzeczywistości do kancelarii komorniczych.

„Dzieje się tak, ponieważ po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu wzrosły przychody takich osób z renty socjalnej – dzięki uldze na podatek. Ale jednocześnie nie została zmieniona kwota wolna od potrąceń. Chodzi o potrącenia z tytułu długów niealimentacyjnych, które mogą być realizowane ze świadczeń z ZUS lub KRUS. W skardze zwrócono uwagę, że w ten sposób ustawodawca uprzywilejował egzekucję komorniczą” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez RPO.

W skardze podkreślono też wątpliwość dotyczącą tego, czy zgodne z prawem jest dokonywanie egzekucji z niskiej renty socjalnej osoby, która z powodu ciężkiej niepełnosprawności nie może pracować, a taka renta stanowi jej jedyny dochód.

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów RPO prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie i wprowadzenie ewentualnych zmian w prawie.

Źródło: Podatki.biz
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Polskim Ładzie, zapisz się na szkolenie

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *