Pomoc w pozyskaniu nowych rynków zbytu

COIE to jeden z kluczowych projektów MG, który stwarza regionom szanse aktywnego włączenia się w kształtowanie współpracy gospodarczej z zagranicą. – Przede wszystkim  jest to jednak duże wsparcie dla przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z sieci COIE, niezależnie od miejsca lokalizacji firmy – dodaje wicepremier.

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie w każdym województwie punktu informacyjnego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Przedsiębiorcy za pośrednictwem „sieci COIE” będą mogli uzyskać bezpłatną informację o międzynarodowych rynkach i warunkach prowadzenia tam inwestycji. Uzyskają także pomoc dotyczącą potencjalnych partnerów zagranicznych. Wsparcie informacyjne skierowane jest także do inwestorów z całego świata, którzy są zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej w Polsce. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 6.2.1 POIG.

Ministerstwo Gospodarki zawarło Porozumienie Ramowe z 11 urzędami marszałkowskimi dotyczące utworzenie i funkcjonowanie na ich terenie COIE. – Finalizujemy także rozmowy w kolejnych województwach. Mam nadzieję, że do końca 2011 przedsiębiorcy w całej Polsce będą mogli korzystać z rzetelnych informacji biznesowych – podkreślił wiceminister gospodarki Rafał Baniak, który w kwietniu otworzył Małopolskie i Opolskie COIE.

COIE działają już w województwach:

  • zachodniopomorskim w ramach Urzędu Marszałkowskiego (UM),
  • kujawsko-pomorskim w ramach UM,
  • małopolskim w ramach UM,
  • lubelskim w ramach UM,
  • świętokrzyskim w ramach UM,
  • wielkopolskim w ramach UM,
  • podlaskim w ramach UM.
  • opolskim w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,
  • mazowieckim w ramach Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *