Praktyki absolwenckie po nowemu?

Należy wskazać, iż projekt zmian dotyczy praktyk, które odbywają absolwenci a nie praktyk zawodowych będących elementem programu kształcenia formalnego lub kształcenia i szkolenia zawodowego (np. staży będących częścią akademickich lub zawodowych programów nauczania). Projekt pozostawił bez zmian maksymalną wysokość wynagrodzenia za odbycie praktyki – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia.  W wyniku planowanych zmian pracodawca będzie zobowiązany do wyznaczenia opiekuna praktykanta, który będzie kierował wykonywaniem zadań, monitorował postępy i oceniał absolwenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *