Projekt nowelizacji zasad opodatkowania importu w Sejmie

Autor: Artur Szymonek, Associate ADN Podatki


W czwartek odbyło się Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 833).

Projektowana nowelizacja przewiduje zmiany w przepisach dotyczących postępowania i decyzji celnych. Przede wszystkim ma ona na celu ujednolicenie i usprawnienie wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów.

Na podstawie obecnych regulacji organy podatkowe prowadzą dwa odrębne postępowania: celne i podatkowe, w wyniku których wydawanych może być nawet kilka decyzji. Nowelizacja zakłada jedno postępowanie w sprawach wszystkich należności i opłat, które zostanie zakończone jedną decyzją. Proponowane rozwiązanie ma uprościć procedurę, ograniczyć koszty jej prowadzenia oraz usprawnić działalność importową.

Nowelizacja przewiduje także inne zmiany:
• możliwość nadawania numerów PESEL cudzoziemcom zatrudnianym w Polsce,
• zwrot opłaty paliwowej na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu,
• zmiana właściwości organu – aktualnie przyjmowanie informacji o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) należy do zadań naczelników urzędów skarbowych, po nowelizacji stanie się ono kompetencją naczelnika urzędu celno-skarbowego,
• przekazywanie informacji (zgłoszeń) przez podmioty organizujące gry hazardowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *