Przechowywanie dokumentacji pracowniczej nadal problematyczne

Planowo część najmniej ważnych dokumentów należałoby składować tylko przez okres 5 lat od ustania zatrudnienia. Projekt MG nie przewidywał jednak rozwiązania najistotniejszej bolączki pracodawców – obowiązku przechowywania akt pracowniczych w formie papierowej (tworzenie akt w wersji papierowej i ich archiwizacja generują rocznie w skali całej gospodarki koszty około 130 mln PLN). Według wyliczeń MG prowadzenie akt w wersji papierowej przez pracodawców dotyczy 175 dokumentów dotyczących zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *