Raport Banku Światowego \”Różnice pomiędzy przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi\”.

Zaprezentowane przez KRS zmiany dotyczą nowej definicji środków trwałych, prawa wieczystego użytkowania gruntów, momentu rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji, aktualizacji wartości nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych oraz różnic kursowych.
Zaproponowane przez KRS zmiany pozytywnie wpłyną m.in. na redukcję barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz stanowią materiał pomocny do prowadzonych przez RKPP prac nad zbliżeniem prawa bilansowego i podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *