Rekordowa dziura budżetowa

Na powyższe miało wpływ tworzenie budżetu w roku wyborczym (zwiększono znacznie wydatki) oraz przewidywany spadek dochodów, które mają być niższe niż w 2015 r. Deficyt sektora finansów publicznych ma nie przekroczyć 3 % PKB, czyli granicy ustalonej dla państw Unii Europejskiej (w maju rząd zapowiadał 2,3 % PKB). Według prognoz wzrost gospodarczy w 2016 r. wyniesie 3,8 %, inflacja 1,7 %, wynagrodzenia w gospodarce zwiększą się o 3,8 %, a zatrudnienie o 0,8 %. Pytanie tylko, kto wierzy w tak optymistyczne szacunki 2 tygodnie przez wyborami?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *