Rządowy projekt ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych

Obecnie ogłaszanie aktów prawnych reguluje ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z 2000 r., która nie przewidywała wielu rozwiązań technicznych.

 

Wydaje się, że uregulowaniu w pierwszej kolejności powinno podlegać pojęcie błędu podlegającego sprostowaniu i wyłącznej korekty ogłoszonego aktu prawnego. Powyższe spowodowane jest faktem, iż błąd może polegać zarówno na niezgodności między treścią wydanego aktu prawnego a treścią aktu prawnego przekazanego do publikacji, jak i na niezgodności aktu przekazanego do publikacji a treścią opublikowanego aktu prawnego. Dodatkowo błąd może być także utożsamiony z oczywistą omyłką pisarską tj. błędem dotyczącym pisowni, ortografii i interpunkcji.

 

Projekt niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ilość i zakres błędów funkcjonujących w ustawach oraz na proces korekt ogłoszonych aktów prawnych. Tytułem przykładu można podać największy błąd ostatnich lat, tj. słynny dopisek ,,lub czasopisma”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *