Skutki prawno – podatkowe śmierci wspólnika w dwuosobowej spółce cywilnej

Zatem, w przypadku gdy w umowie spółki zostało wcześniej zastrzeżone, że spadkobiercy wchodzą do spółki w miejsce spadkodawcy wówczas muszą oni wyznaczyć spośród siebie (oczywiście jeżeli ilość spadkobierców jest większa) jedną osobę, która będzie ich reprezentowała w spółce, wykonujących ich prawa. W tym wypadku sama spółka nie zostanie rozwiązana, NIP spółki nie ulegnie zmianie i nie powstanie obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego.
Tym samym w przypadku gdy w umowie spółki nie zostanie zastrzeżone że spadkobiercy zmarłego wchodzą do spółki w jego miejsce, spółka ulega rozwiązaniu a wspólnik pozostający w spółce zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *