Uczestnictwo firmy zagranicznej w spółce osobowej nie prowadzi do powstania zakładu w Polsce

Wyrok WSA w Warszawie z 15 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1637/10.

Pogląd zaprezentowany przez WSA w Warszawie przeczy prezentowanemu od lat stanowisku organów podatkowych, zgodnie z którym uczestnictwo zagranicznej spółki kapitałowej w polskiej spółce osobowej prowadzi do powstania zakładu w rozumieniu zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce wyrok Sądu oznacza, że dochody uzyskane przez spółkę cypryjską z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce osobowej nie będą, co do zasady, opodatkowane w Polsce. Jeśli pogląd zaprezentowany przez WSA nie zostanie zakwestionowany przez NSA, uczestnictwo zagranicznej spółki kapitałowej w polskiej spółce osobowej może być bardzo efektywną podatkowo formą prowadzenia działalności. Znaczenie wyroku WSA jest tym większe, że zaprezentowane przez Sąd wnioski mogą mieć zastosowanie również na gruncie innych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, gdyż zawarta w nich definicja „zakładu” jest w większości podobna do definicji umowy z Cyprem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *