Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2017 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w stosunku do nowelizowanej ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:

  • dochody 350,5 mld PLN, tj..107,7 %
  • wydatki 375,9 mld PLN, tj.. 97,7 %
  • deficyt 25,4 mld PLN, tj..42,7 %

Powyższe dane oznaczają, iż deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld PLN tj. 42,7 % wartości planowanej w ustawie budżetowej i był on niższy o 20,8 mld PLN w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2016 r. (46,2 mld PLN).

Wstępne informacje wskazują również, iż dochody budżetu państwa w 2017 r. wyniosły 350,5 mld PLN, co oznacza wyższą wartość niż prognozowano w ustawie budżetowej o 25,1 mld PLN. Konsekwentnie, w stosunku do 2016 r. dochody w 2017 r. były wyższe o 11,4 %.

W zakresie dochodów podatkowych w 2017 r., wyniosły one 315,3 mld PLN i były wyższe o 14,2 mld PLN (4,7 %) w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2017 r.  Powyższe wskaźniki spowodowały wyższe wpływy z podatku VAT – w 2017 r. dochody z podatku VAT są szacowane na 156,8 mld PLN, co oznacza, iż w stosunku do dochodów w 2016 r. były one wyższe o 23,9 % (czyli 30,2 mld PLN). Konsekwentnie, w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. dochody z VAT były wyższe o 13,3 mld PLN, tj. o 9,3 %.

Odnośnie dochodów niepodatkowych wyniosły one w 2017 r. – są szacowane na 33,7 mld PLN, co oznacza spadek o 16,0 % w stosunku do dochodów niepodatkowych w 2016 r.

Podsumowując, wykonanie wydatków budżetu państwa w 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 375,9 mld PLN tj. 97,7 % planu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *