Szacunkowe wykonanie budżetu państwa za pierwsze półrocze 2016 r.

W pierwszym półroczu 2016 r. szacunkowo:

  • dochody wyniosły 151,6 mld PLN, tj. 48,3 % i były wyższe o 10,6 % w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego,
  • wydatki 170,3 mld PLN, tj. 46,2 % planu a w analogicznym okresie 2015 roku przekazano mniej o 7,1 mld zł środków na wydatki (163,2 mld PLN)
  • deficyt 18,7 mld PLN, tj. 34,1 % wartości planowanej i był niższy o 7,5 mld zł w stosunku do wykonania po czerwcu 2015 r. (26,1 mld PLN).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *