Definicja prac badawczych w świetle MSR 38

Często niestety określenia: prace badawcze i prace rozwojowe są traktowane jako synonimy i używane zamiennie. Nie jest to prawidłowe podejście.
Ustawa o rachunkowości nie definiuje ani prac badawczych, ani prac rozwojowych. Oznacza to, że na potrzeby praktyki wskazane jest skorzystanie z definicji podanych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
MSR 38 „Wartości niematerialne” określa prace badawcze jako nowatorskie i zaplanowane poszukiwanie rozwiązań podjęte z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej.
MSR 38 dodatkowo uzupełnia podaną definicję poprzez podanie przykładów prac badawczych, zaliczając do nich:

  • działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy,
  • poszukiwanie, ocenę i końcową selekcję sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego rodzaju,
  • poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług,
  • formułowanie, projektowanie, ocenę i końcową selekcję nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.

Podstawowa różnica między pracą badawczą a pracą rozwojową polega na tym, iż kluczowym celem realizacji pracy badawczej jest przede wszystkim odkrycie czegoś nowego, podczas, gdy dla pracy rozwojowej nacisk jest położony na zastosowanie wyników prac badawczych w działalności gospodarczej, czyli na wdrożenie efektów prac badawczych. W związku z zachowaniem zasady współmierności przychodu i kosztu koszty dotyczące prac rozwojowych dotyczą długich okresów czasu i należy je rozliczać przez kilka lat a koszty prac badawczych powinny być od razu ujmowane w rachunku zysków i strat.
W tym kontekście zarówno projektowanie, wykonanie i wdrożenie prototypów czy działalność linii próbnej powinieneś potraktować jako prace spełniające definicję prac rozwojowych.

Podstawa prawna
MSR 38 Wartości niematerialne

Jedna myśl na temat “Definicja prac badawczych w świetle MSR 38”

  1. Od 1 stycznia 2011 zabraknie też prawa do odliczania VAT od zakupu paliwa do tych samochodów. Dotyczy to także pojazdów nabytych na podstawie obowiązujących dotychczas korzystnych przepisów.Prosze podać podstawę prawną do tego twierdzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *