Szkolenia z opieki paliatywnej bez podatku

Zgodnie z projektem rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych lekarze, pielęgniarki i wolontariusze zostaną zwolnieni z podatku w związku z uczestnictwem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, organizowanych przez organizacje pożytku publicznego lub organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek.

Nowe przepisy mają dotyczyć dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. Projekt został przekazany do konsultacji międzyresortowych.

Zgodnie z Ordynacją podatkową minister finansów może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać przez pewien czas poboru całości lub części podatków od określonej grupy podatników.

Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

 

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *