Umowa komisu bez PCC

Zatem z przepisu wynika, że umowa komisu jest zawierana pomiędzy komisantem a komitentem i w zakresie tej umowy należy rozpatrywać w tym wypadku obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych lub jego brak. W tym celu należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 86, poz. 959, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z art. 1 Ustawy , który określa przedmiot opodatkowania, umowa komisu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie została wymieniona w tym katalogu.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 86, poz. 959, z późn. zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *