Data przelewu przedpłaty a powstanie obowiązku podatkowego

Otrzymana przez Czytelnika kwota nie stanowi zaliczki na poczet dostawy towaru, jest natomiast zapłatą za wydany towar. W związku z tym należy rozpoznać obowiązek podatkowy z dniem wystawienia faktury, jednakże nie później niż 7. dnia licząc od dnia dokonania dostawy towaru.

Elementem niezbędnym dla ustalenia prawidłowego sposobu opodatkowania niniejszej transakcji jest określenie charakteru prawnego płatności otrzymanej przez Podatnika. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż nie stanowi ona przedpłaty (zaliczki), gdyż Czytelnik otrzymał wspomniane środki pieniężne po dokonaniu dostawy towarów. Natomiast w myśl art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przed dostawą towarów lub świadczeniem usług kwoty przedpłaty, zaliczki, zadatku. W tej sytuacji nie jest również istotna data zlecenia przez kontrahenta przelewu z tytułu niniejszej transakcji. Najważniejszy jest moment otrzymania środków pieniężnych przez sprzedającego, a w tym przypadku miał on miejsce po dokonaniu dostawy towarów. Tym samym kwota pieniężna otrzymana przez Czytelnika stanowi zapłatę za dokonaną wcześniej dostawę towarów.

Mając na uwadze, iż otrzymana przez sprzedającego kwota nie stanowi zaliczki, a jest zapłatą za dokonaną dostawę towaru, obowiązek podatkowy powstanie w myśl zasady ogólnej, wyrażonej w art. 19 ust. 4 ustawy o VAT. Na mocy wskazanego przepisu, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT, nie później jednak niż 7. dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Należy również przypomnieć, iż na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktury, podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Uwzględniając cytowane przepisy prawa należy stwierdzić, iż Czytelnik jest zobowiązany do wystawienia faktury do dnia 30 lipca 2009 r. oraz rozpoznania obowiązku podatkowego w dacie wystawienia faktury w tymże terminie.

Jedna myśl na temat “Data przelewu przedpłaty a powstanie obowiązku podatkowego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *