Kształtowanie transakcji w bezpieczny sposób

Taka zmiana podejścia powoduje, że ceny transferowe w coraz większym stopniu odrywają się od standardowego myślenia o podatkach, jako obszarze stricte prawniczym.  Ponieważ to substancja biznesowa decyduje o kształtowaniu cen transferowych, stają się one zarazem wtórnym efektem podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji przez osoby zarządzające danym biznesem, jak i domeną tychże.  Z drugiej strony, samo kształtowanie treści transakcji staje się bardziej złożone.  Przy formalistycznym podejściu do zagadnienia cen transferowych zasadnicze znaczenie ma kształtowanie transakcji poprzez zapisy umowne, co jest zadaniem wymagającym kreatywnego prawnika.  O tyle, podejście oparte na substancji ekonomicznej powoduje, iż umowy wyłącznie opisują rzeczywistość.  Co za tym idzie, istotnie większego znaczenia nabiera kompleksowe rozważenie co i jak należy zrobić, aby planowany efekt osiągnąć i z jakimi kosztami należy się liczyć, również z perspektywy kluczowych osób zaangażowanych w działalność firmy.
Bogactwo życia ekonomicznego wskazuje na w zasadzie nieograniczone możliwości kształtowania transakcji wewnątrz grupy – poczynając od funkcjonowania poszczególnych jej członków niemalże w roli niezależnych przedsiębiorstw, w pełni decydujących o realizowanej strategii, a kończąc na pełnej centralizacji.  Musimy przy tym pamiętać, że aby struktura funkcjonowała poprawnie – musi ona zostać zaplanowana „na zawsze”, a nie „na jutro”.  W przeciwnym razie możemy zostać zaskoczeni przez efekty podjętych przez nas działań.  W sposób najbardziej widoczny sytuacja ta zaistniała w perspektywie ostatniego kryzysu.  Wydaje się, że lata dynamicznego rozwoju wykreowały komfortowe założenie, że rynek będzie rósł zawsze a niepewność będzie materializowała się tylko w postaci nadwyżki zysku ponad poziom standardowy.  Stąd, niektóre ze struktur, jakie zaistniały w praktyce okazały się niedostosowane do sytuacji spowolnienia czy kryzysu gospodarczego i w efekcie wymagały rewizji.  Zarazem reakcja przedsiębiorców na kryzys spotkała się z natychmiastową odpowiedzią wielu władz podatkowych, które w sposób naturalny chciały chronić interesy krajów, które reprezentują.
Wychodzimy z kryzysu w nowym otoczeniu i bogatsi o nowe doświadczenia – w trakcie konferencji „Ceny transferowe” 7 kwietnia 2011 r. chciałbym zachęcić Państwa do podzielenia się przemyśleniami na temat wybranych struktur kształtowania cen transferowych i możliwości ich zastosowania w obecnych realiach.
Autor artykułu jest prelegentem konferencji „Ceny transferowe” 7 kwietnia 2011 r., która odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott. Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: http://www.taxfin.pl/konferencja,5,Ceny_transferowe_2011.html Zapraszamy do udziału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *