Moment otrzymania faktury VAT dostarczonej w formacie .pdf bądź udostępnionej na serwerze

W związku z powyższym, problematyczne na gruncie UoVAT może wydać się określenie prawidłowego momentu otrzymania faktury VAT przez kontrahenta.

W pierwszym przypadku (tj. w sytuacji przesyłania faktury w formacie .pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej) wydaje się, że prawidłowym momentem otrzymania faktury przez kontrahenta będzie data zarejestrowania wysłania wiadomości na serwerze wystawcy faktury i wpływu na adres poczty elektronicznej nabywcy. Na zasadność powyższego wskazuje fakt, iż w przypadku gdyby faktura nie dotarłaby na serwer kontrahenta, wystawca faktury otrzymałby informację zwrotną z serwera nabywcy o niedostarczeniu wiadomości.

W kolejnym rozważanym przypadku (tj. udostępniania faktury VAT na serwerze za pośrednictwem specjalistycznego programu) należy wskazać, iż momentem otrzymania faktury VAT przez kontrahenta będzie data powiadomienia nabywcy o wystawieniu i udostępnieniu dokumentu na serwerze.

Powyższe stanowisko dotyczące określenia prawidłowego momentu otrzymania faktury VAT wystawionej w formie elektronicznej potwierdził m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2010 r., sygn.: ITPP3/443-116/10/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2014 r., sygn.: IPPP1/443-1366/13-2/EK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2014 r., sygn. ILPP4/443-562/13-6/EWW, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2013 r., sygn.: IPPP2/443-157/13-3/JW, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2012 r., sygn.: IPTPP2/443-467/12-4/KW, który podkreślił, iż ,,(…) datą doręczenia faktury elektronicznej jest dzień, w którym Spółka otrzymała systemowe powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury w Systemie. (…).” oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn.: ILPP4/443-201/14-2/EWW, który stwierdził, iż ,,(…) Data wpływu danej wiadomości e-mail wraz z załączoną do niej fakturą (fakturami) jest rzeczywistym i udokumentowanym momentem otrzymania danej faktury elektronicznej przez Spółkę. Ponadto, daty wpływu wiadomości e-mail będą zapisywane i przechowywane wraz z fakturami i w dowolnej chwili będzie można sprawdzić lub zweryfikować tak określoną datę otrzymania danej faktury (…).”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *